Visegrad EU portals: EurActiv.sk | EurActiv.cz | EurActiv.hu | EurActiv.pl EuropskaUnia.sk

Čo je lobing?

„Lobing je mäsom a krvou politických procesov. Bez neho je politika buď mŕtva alebo irelevantná.“ (R. van Schendelen, National Public and Private EC lobbying, 1994).

Úvod

Neexistuje jediná, všeobecne prijímaná definícia lobingu. EÚ však prijala "pracovnú definíciu", na základe ktorej je možné určiť, ktoré aktivity sú vnímané ako lobing. Čítajte ďalej.

História lobingu v Európskej únii

Počet lobistických, nátlakových skupín pri EÚ rástol s rozvojom európskej integrácie. Dnes je Brusel jedným z hlavných centier lobingu v Európe a druhým miestom s najväčšou koncentráciou medzinárodného lobingu hneď po Washingtone. Čítajte ďalej.

Kto za koho lobuje, regulácia lobingu v EÚ

Hoci lobing pri inštitúciách EÚ nie je regulovaný tak, ako napríklad v Spojených štátoch, existuje niekoľko všeobecných ustanovení týkajúcich sa činnosti záujmových skupín a ich vzťahu k európskym inštitúciám. Čítajte ďalej.

Regulácia alebo samoregulácia?

Jednou z horúcich tém diskusií o lobingu v EÚ je, či sa dokáže sektor efektívne regulovať sám, alebo majú byť prijaté záväzné pravidlá. Čítajte ďalej.

Otázka transparentnosti

Pravidlá transparentnosti lobingu, navrhnuté Komisiou, vyvolali živú diskusiu. Proces ich prijímania nie je stále uzavretý, a tak riešením ostáva systém dobrovoľnej registrácie. Čítajte ďalej.

© 2003-2009 I-EUROPA, s.r.o.
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. Design a spracovanie Backbone s.r.o.