Visegrad EU portals: EurActiv.sk | EurActiv.cz | EurActiv.hu | EurActiv.pl EuropskaUnia.sk

Lobing nových členských krajín v Bruseli

Firmy a iné subjekty z nových členských krajín sa postupne učia, ako presadzovať svoje záujmy v európskej politike - či už formou samostatného zastúpenia, alebo členstva v európskych asociáciách a federáciách.

Úvod

Vstup do EÚ v roku 2004 otvoril mnohým záujmovým skupinám z nových členských krajín nové možnosti ovplyvňovania európskej politiky. Čítajte ďalej.

Národný lobing

Národný lobing je realizovaný predovšetkým prostredníctvom národných úradníkov pôsobiacich v rámci Rady EÚ. Ponúka výhodu domáceho prostredia, no jeho úspešnosť je však limitovaná možnosťami komunikácie medzi záujmovými skupinami a národnou administratívou. Čítajte ďalej.

Euroasociácie a federácie

Ďalšou možnosťou vstupovania do procesu tvorby európskych politík a regulácií je členstvo v euroasociáciách, resp. európskych združeniach. Vo všeobecnosti ponúkajú užšiu škálu aktivít, hlavnou motiváciou sú reputácia v lobingu, informácie a analýzy, kvalitná sieť a pod. Čítajte ďalej.

Záujmové skupiny zo strednej Európy v európskych asociáciách

Výskumy ukazujú, že z perspektívy záujmových skupín z nových členských štátov sú európske asociácie nielen dôležitým spojivom s európskou politikou, ale aj jedinečným zdrojom know-how o lobingu v EÚ. Čítajte ďalej.

Zastúpenie v Bruseli

Vytvorenie zastúpenia v Bruseli je spôsob, ako priamo a účinne vplývať na európske politické procesy. Za posledné štyri roky sa počet zastúpení záujmových skupín z krajín strednej Európy v Bruseli takmer zdvojnásobil. Čítajte ďalej.

Slovenský lobing v EÚ

Veľká časť predstaviteľov slovenského súkromného sektora pociťuje potrebu účasti na formovaní politiky Európskej únie. V súčasnosti možno vidieť trend rastúceho záujmu o európsku politiku. Čítajte ďalej.

Slovenské a české záujmové skupiny pôsobiace v Bruseli

Na stránke nájdete prehľad skupín zo sektora biznisu, mimovládnych organizácií, regiónov a médií. Čítajte ďalej.

© 2003-2009 I-EUROPA, s.r.o.
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. Design a spracovanie Backbone s.r.o.